1 / 6
Utenatt vid Björköfjärdens strand 20191207
2 / 6
Utenatt vid Björköfjärdens strand 20191207
3 / 6
Utenatt vid Björköfjärdens strand 20191207
4 / 6
Utenatt vid Björköfjärdens strand 20191207
5 / 6
Utenatt vid Björköfjärdens strand 20191207
6 / 6
Utenatt vid Björköfjärdens strand 20191207